menu

ỌNỤỌGỤGỤ (NUMBERS)

NỤỌGG (NUMBERS)

 

0                                  -                       efu

1                                -                       otu

2                                -                       abụọ

3                                -                       atọ

4                                -                       anọ

5                                -                       ise

6                                -                       isii

7                                -                       asaa

8                                 -                       asatọ

9                                 -                       itoolu/iteghete

10                               -                       iri

11                               -                       iri na otu

12                               -                       iri na abụọ

13                               -                       iri na atọ

14                               -                       iri na anọ

15                               -                       iri na ise

16                               -                       iri na isii

17                               -                       iri na asaa

18                               -                       iri na asatọ

19                               -                       iri na itoolu

20                               -                       iri abụọ

21                               -                       iri abụọ na otu

22                               -                       iri abụọ na abụọ

23                               -                       iri abụọ na atọ

24                               -                       iri abụọ na anọ

25                               -                       iri abụọ na ise

26                               -                       iri abụọ na isii

27                               -                       iri abụọ na asaa

28                               -                       iri abụọ na asatọ

29                               -                       iri abụọ na itoolu

30                               -                       iri atọ

31                               -                       iri atọ na otu

32                               -                         iri atọ na abụọ

33                               -                         iri atọ na atọ

34                               -                         iri atọ na anọ

35                               -                         iri atọ na ise

36                               -                         iri atọ na isii

37                               -                         iri atọ na asaa

38                               -                         iri atọ naasatọ

39                               -                       iri atọ na itoolu

40                               -                       iri anọ

50                               -                       iri ise

60                               -                       iri isii

70                               -                       iri asaa

80                               -                       iri asatọ

90                               -                       iri itoolu

100                             -                       otu narị

101                             -                       otu narị na otu

102                             -                         otu narị na abụọ

103                             -                         otu narị na atọ

104                             -                         otu narị na anọ

105                             -                         otu narị na ise

106                             -                         otu narị na isii

107                             -                         otu narị na asaa

108                             -                         otu narị na asatọ

109                             -                         otu narị na itoolu

110                             -                         otu narị na iri

111                             -                       otu narị na iri na otu

200                             -                       narị abụọ

300                             -                       narị atọ

400                             -                       narị anọ

600                             -                       narị isii

800                             -                       narị asatọ

900                             -                       narị itoolu

1,000                          -                       otu puku

1,001                          -                       otu puku na otu

1,649                          -                       otu puku, narị isii, iri ano na itoolu

2,000                          -                       puku abụọ

3,000                          -                       puku atọ

6,821                         -                       puku isii, nari asato, iri abụọ na otu

8,000                         -                       puku asatọ

10,000                       -                       puku iri

50,000                       -                       puku iri ise

52,800                       -                       puku iri ise, puku abụọ na narị asatọ

99,999                       -                       puku iri itoolu na puku itoolu, na narị itoolu, iri itoolu na                                                                                                             itoolu

100,000                     -                       narị puku

770,722                     -                       puku narị iri asaa, puku iri asaa, narị asaa na iri abụọ na abụọ

900,000                     -                       puku narị itoolu

1,000,000                  -                       otu nde

2,000,000                  -                       nde abụọ

6,000,000                  -                       nde isii

7,243,641                  -                       nde asaa, puku narị abụọ, puku iri anọ na puku atọ, narị isii na iri anọ                                                                na otu

7,825,445                  -                       nde asaa, puku narị asatọ, puku iri abụọ na ise puku, narị anọ na iri                                                              anọ na ise

100,000,000              -                       otu nde narị

321,546,004              -                       nde narị atọ, nde iri abụọ na otu nde, puku narị ise, puku iri anọ na                                                puku isii na anọ

400,000,000              -                       nde narị anọ

1,000,000,000           -                       nde puku

1,000,000,000,000    -                       otu ijeri